Güvercin Bakmak İçin İzin Gerekli Mi?

Evlerde beslenebilecek hayvanların yasal sınırları vardır. Bunlar içerisinde yasaklı köpek cinsleri ve vahşi hayvanlar da yer alır. Ancak güvercinler açısından bu gibi bir yasak söz konusu değildir. Örnek olarak evde kafes kuşları, kedi ve köpek beslenmesinin önünde herhangi bir yasal engel söz konusu değildir.

Buna karşılık bazı belediyelerin zabıta müdürlükleri ve benzeri yönetmelikleri uyarınca evlerde, apartmanlarda, bahçelerde ve çatılarda kuş beslenmesi yasaklanmış olabilir. Eğer bu yönetmelikler incelendiği zaman yasaklanmış herhangi bir fiil gözükmüyor ise güvercin için herhangi bir izne gerek olmadığına da şüphe kalmayacaktır. Zira özgürlükler asıl, sınırlamalar ise istisnaidir.

Kat Malikleri Kurulu Kararlarıyla Güvercin Beslemek Yasaklanabilir mi?

Apartmanların kat malikleri kurulu bazı kurallar öngörmüş olabilir. Öyle ki bu gibi kurullarda evlerde kedi ve köpek beslenmesi dahi yasaklanmış olabilir. Ancak bu durumda kat malikleri kurulu kararının hukuka uygun alınıp onaylanması gerekir. Örnek vermek gerekirse yeterli oy sayısı veya çoğunluğu sağlanabilmiş değilse karar hukuka aykırı olacak ve uygulanabilirliği de kalmayacaktır. Buna karşılık, hukuka uygun alınmış bir kat malikleri kurulu kararı olsa dahi güvercinlerin evlerden tahliye edilmesi için mahkeme kararı gerekir.

Zira mahkeme kararı olmaksızın evlere girilerek güvercinlerin evden tahliye edilmesi durumu konut dokunulmazlığının ihlali, hatta nitelikli yağma suçunu oluşturacaktır. Böyle bir durumda ev sahiplerinin savcılığa veya kolluk kuvvetlerine suç duyurusunda bulunmasında yarar vardır. Bu sayede sorumluların yargılanması ve cezalandırılması da mümkün olabilecektir.

Güvercin Bakmak İçin İzin Gereklimi
Güvercin Bakmak İçin İzin Gereklimi

Güvercin Beslemek Suç Oluşturur mu?

Her şeyden önce unutulmaması gereken şey, suç ile yasak fiillerin aynı şey olmadığıdır. Bu nedenle kuş beslemenin suç teşkil eden bir yanı yoktur. Yalnızca başkalarının mülkiyetinde olan kısımlara kuş çiftliği ve güvercin kafesleri kurmak, başkalarının meskenlerini bu amaçla kullanmak hakkı olmayan yere tecavüz suçunu meydana getirebilecektir. Elbette bunun için o meskenin başkasına ait olduğu bilinmelidir.

Zira hakkı olmayan yere tecavüz suçu yalnızca kasten işlenebilen bir suçtur ve taksirli kısmı ceza kanunlarında düzenlenmemiştir. İşte bu ifade edilen kısımlar haricinde suç teşkil eden ve bu suçtan ötürü bir yaptırım uygulanmasını gerektirecek herhangi bir fiil, güvercin beslemek yönünden söz konusu olamaz.

Cezalar İçin Nereye İtiraz Edilir?

Bazı durumlarda güvercin besleyenlere çeşitli idari para cezaları uygulanması söz konusu olabilmektedir. İşte bu gibi hallerde bu cezalara itiraz edilmesi ile cezaların iptal edilmesi de mümkündür. İtiraz mercii ise idari para cezalarına karşı itirazları değerlendirip karara bağlamakla görevli makam olan sulh ceza hakimliğidir.

Sulh ceza hakimliği eğer birden fazla ise hangi dairesinin olduğunun bir önemi yoktur. Bu nedenle dilekçelerin nöbetçi sulh ceza hakimliğine yönelik yazılmasında yarar vardır. Nöbetçi sulh ceza hakimliği de bu dilekçeleri inceleyerek itirazı karara bağlayacaktır. Elbette sulh ceza hakimliğine itiraz başvurusu için belirli bir süre de bulunmaktadır. Bu süre kararın tebliğinden itibaren 15 gündür. 15 günlük süre geçtikten sonra her ne kadar cezanın uygulandığı kimse haklı olduğunu da iddia etse iptal edilmesi söz konusu olamayacaktır.

Bir Şeyin Yasak Olup Olmadığı Nasıl Anlaşılır?

Güvercin beslemek de dahil olmak üzere herhangi bir fiilin yasaklanmış olup olmadığını anlamak için şu hukuk metinlerini incelemekte yarar vardır;

  • Genel ceza kanunları
  • Özel kanunlarda yer alan düzenlemeler
  • Yönetmelikler
  • Genelgeler

Bunlardan herhangi birinde fiilin hukuka aykırı olduğu yazılmış değil ise özgürlüğün asıl olduğu ve bu nedenle de fiilin yasak olmadığı sonucuna ulaşılmalıdır.

 

“Güvercin Bakmak İçin İzin Gerekli Mi?” üzerine bir yorum

  1. Merhaba 5 katlı bir binanın 5.katinda oturuyorum kendi evim balkonda güvercin beslemek istiyorum yönetici olmaz dedi zarar teşkil etmiyor kafes içinde ve günlük bakımlarını kendim ilgilenecem ne yapmam lazim

    Yanıtla
Yorum yapın