Güvercin Kuluçka Süresi

Tüm kuş türlerinin kuluçka sürelerinin aynı olma zorunluluğu olmadığı için güvercin kuluçka süresi de farklılık gösterir. Kuşları üreme dönemlerinde geçirdiği en önemli süreç kuluçka evresidir. Kuluçka evresinin sağlıklı geçirilmesi demek tüm yumurtalardan sağlıklı canlı çıkması anlamına gelir. Bu nedenle kuluçka süresi boyunca tüm kuş türleri yumurtalarını özenle korurlar.

Kuluçka Süresi Nelere Bağlıdır?

Kuluçka süresinin kısa veya uzun olması çeşitli faktörlere bağlıdır. Ayrıca bu faktörlerden birçoğu oluşacak yavruların sağlığını doğrudan etkiler.

Kuluçka süresini etkileyen faktörler şunlardır;

  • Sıcaklık
  • Biyolojik yapı
  • Yaş
  • Oksijen miktarı gibi faktörler kuluçka süresini etkiler.

Bunların dışında kuluçka süresini etkileyen farklı faktörlerde mevcuttur.

Sıcaklık

Her kuş türü için kuluçka boyunca yumurtanın sahip olması gereken ortalama bir sıcaklık derecesi vardır. Kuluçka boyunca bu ortalama sıcaklık korunursa yumurtalar tam zamanında çatlar. Aksi durumda ise normal kuluçka süresinde uzama meydana gelir. Kuluçka boyunca sıcaklık ortalamasında büyük değişimler yaşanması ise yavru canlının sağlığını olumsuz etkiler.

Kuluçka Süresi Güvercin
Kuluçka Süresi Güvercin

Biyolojik Yapı

Bir diğer adı genetik yapıdır. Her canlının genetik yapısı birbirinden farklıdır. Bu da kuluçka süresinin farklı olması anlamına gelir. Genetik yapıya bağlı olarak bazı kuş türlerinde kuluçka süresi bir kaç gün sürerken bazı kuş türlerinde ise bu süre aylarla ifade edilir.

Yaş

Kuşların yaş ortalaması hem kuluçka süresini hem de yavru kalitesini doğrudan etkileyen bir aktördür. Genç kuşlarda, kuluçka süresi olması gereken zamanda gerçekleşerek sonlanır. Yaşlı kuşlarda ise kuluçka süresinde sarkmalar ve gecikmeler gözlenir. Bunun en büyük nedeni ise yavru canlının gelişiminin genç kuşlara göre daha yavaş gerçekleşmesidir. Kuluçka süresinin uzaması yavrunun sağlığını da olumsuz etkileyen bir faktördür.

Oksijen Miktarı

Yumurta içerisindeki yavrunun gelişimi ne kadar sağlıklı olursa kuluçka döneminin normal süreçte tamamlanması olasılığı da o kadar yüksek olur. Yavru canlı normal kuluçka dönemi içerisinde yeterli gelişime sahip olmazsa yumurtayı kırıp çıkamaz. Bu nedenle de kuluçka süresinde uzama meydana gelir. Gelişim süreci boyunca yavrunun yeterli oksijen alması gerekir. Yavru, yeterli oksijen alamazsa gelişimi yavaş olur. Bu durum hem kuluçka süresini uzatır hem de yavrunun sağlığını olumsuz etkiler.

Kuluçka Süresi

Yukarıda sayılan tüm faktörlerin düzgün işlediği bir süreçte güvercinlerde ortalama kuluçka süresi 17 gün ile 18 gün civarında gerçekleşir. Ancak uygun koşulların oluşmaması ve saydığımız faktörlerin tam gerçekleşmemesi durumunda kuluçka süresi 21 güne kadar uzayabilir.

Yorum yapın