Hindi Yavrusu Nasıl Bakılır?

Yılbaşı geceleri için hindi yavrusu nasıl bakılır? Hindi denilince akla gelen ilk kelime yılbaşı yemeğidir. Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez menüsü olan hindilerin yumurtadan çıkıp yetişkin oluncaya kadar ki süreçleri çok zor ve çok zahmetli bir süreçtir. Bu süreçte neler yapılması gerektiğini bilmek oldukça önemlidir. Çünkü hindi yavrularında ölüm oranı diğer kuş türlerine göre daha fazladır.
Hindi bakımını dönemlere ayırarak yapmak hem daha kolay hem de daha avantajlı olur. Her dönemin kendine has özellikleri vardır. Bu nedenle her döneme hazırlı olmak işlerin daha kolay ve daha sistemli olmasını sağlar.

Hindilerde dikkat edilecek bakım dönemleri şunlardır;

  • Kümes hazırlama
  • Büyüme dönemi
  • Yemlikler
  • Isıtma
  • Altlık
  • Sulama

Bu dönemlerde yapılması gereken işlemler eksiz yapılırsa en az kayıp verecek şekilde hindi yavrularının büyümesi sağlanır.

Kümes Hazırlama

Hindi yavruları oluşmadan önce kalabilecekleri uygun alanlar oluşturulmalıdır. Bu alanlar yavru büyüklüğüne ve cinsine göre ayarlanır. Kümeslerin, temiz olması ve hava alması gerekir. Ayrıca hindiler dişi ve erkekler ayrı kümeslerde olacak şekilde ayrılır. Bu nedenle kümeslerin büyüklüğünün ve sayısının ihtiyacı karşılayacak nitelikte olması gerekir. Hindi yavrularının en kötü özelliği çabuk hastalığa yakalanmalarıdır. Bu nedenle kümesler yerleştirme işlemi yapılmadan önce ilaçlanmalıdır.

Büyüme Dönemi

İlk 6 haftalık sürece büyüme dönemi denir. En riskli dönemdir. Civcivlerin gaga kesimi bu dönemde yapılır. Ayrıca aşılama işlemi de yapılmalıdır. Bu dönemde civcivler kümeslere ısı kaybına dikkat edilerek alınır. Civcivlerin sağlıklı beslenmeleri için kümeslerde yeterli besin ve su bulunmalıdır.

Yemlikler

Yemliklerin yüksekliği ve genişliği civcivlere uygun olmalıdır. Yemler civcivlerin yiyeceği boyutta ve kolay yutulur olmalıdır. Ayrıca belirli aralıklarla yem kontrolü yapılarak hastalıklara karşı önlem alınmalıdır.

hindi yavrusu

Isıtma

Civcivler için en önemli faktörlerden biri ortam ısısıdır. Ortam ısısının uygun olmaması civcivlerin kısa süre içerisinde ölmesine neden olur. Kümeslerin ısılarının ortalama 20 dere ile 21 derece arasında olması gerekir.

Altlık

Civcivlerin üzerinde oturdukları alanlara altlık denir. Altlık için en uygun malzeme işlenmemiş ağaç talaşıdır. Bu malzeme belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Ayrıca altlıkların sıcak olmasına dikkat edilmelidir. Aksi durumda civcivler hastalanır. Altlık kalınlığı yazın ince kışın ise kalın olacak şekilde ayarlanmalıdır.

Sulama

Hindi yavrusu sulanması işlemi düzenli şekilde yapılmalıdır. Özellikle yazın sulama işlemi hayati önem taşır. Suluklar da yaz dönemlerinde sürekli serin su bulunmalıdır. Bunun için de sık sık su değişimi yapılmalıdır. Civciv sayısı fazla ve su tesisatı kullanılan sistemlerde ise belirli periyotlarda klorlama işlemi yapılır.

Yorum yapın