Kaz Kuluçkası Kaç Gündür?

Tavuklar 21 gün, kanarya 14 gün, keklik 25 gün kuluçkaya yatarlar. Peki kaz kuluçkası kaç gündür? Hiç düşündünüz mü? Bu soruya yanıt vermeden önce kazları biraz tanıyalım.

Kaz Nedir?

Kazlar bir kuş türüdür. Ördekler ile karıştırılsada ördeklere göre daha büyüktür. Aynı ördekler de olduğu gibi kazların da parmak arasında perde adını verdiğimiz yapılar bulunur. Bu perdeler çamurlu ve
bataklık ortamda daha kolay yürümesini ve daha hızlı yüzmesini sağlar.

Kazların başlıca özellikleri şunlardır;

  • Kazlar, bitkisel ürünler ile beslenir.
  • Vücut renkleri ağırlıklı olarak iki renkten oluşur. Bunlar gri ve beyazdır.
  • Gaga yapısı yüzeye dağınık şekildedir. Yani yassıdır.
  • Ayak parmakları perdelidir. Bu yüzden iyi yüzücüdürler.
  • Kazlar iyi uçan kuşlardır. Bu sayede çok uzun mesafeler gidebilirler.
  • Tıpkı kumrular gibi tek eşlidirler.
  • Ülkemizde Kars şehrinde bulunurlar.

Yukarıda saydığımız özellikler başlıca bilinen özelliklerdir. Bunların dışında vücut şekli, büyüklüğü, cinsleri gibi pek çok özellik de bulunuyor.

Kuluçka Nedir?

Kuşların yumurtlama döneminden sonra yumurta üstüne oturarak çatlamaya başlayıncaya kadar geçirdikleri süreye kuluçkaya yatma denir. Sadece kuşlarda görülen bir özelliktir. Kuluçka süresi kuş türüne göre farklılık gösterir. Ortalama kuluçka süresi yirmi gün ile yirmi bir gün arasında değişir. Ancak bu sürenin üstünde kuluçkaya yatan kuşlar da vardır.kaz kuluckasi kac gundur

Neden Kuluçka?

Yumurtaların içerisinde zigot adını verdiğimiz en küçük canlı hücre bulunur. Bu hücrenin büyüyüp gelişmesi ile embriyo meydana gelir. Embriyo da gelişerek fetüs adını verdiğimiz yapıyı oluşturur. Fetüsün yumurtadan çıkabilecek büyüklüğe gelebilmesi için belli bir sıcaklığa ihtiyacı vardır. Kuluçka süresi yumurta içindeki zigota gelişimini tamamlayıp yumurtadan çıkacak büyüklüğe gelebilmesi için ihtiyacı olan sıcaklığı ve süreyi verir. Bu sayede yavru kuşlar büyüyerek yumurtadan çıkmayı başarır. Kuluçka süresince yumurta sıcaklığı istenen düzeyde kalmaz ise yavru çıkışı gözlenmez. Sıcaklığın düşük veya yüksek olması yavrunun ölmesine neden olur.

Kazlarda Kuluçka Süresi

Kazlar; tavuklar gibi veya keklikler gibi kısa süren bir kuluçka dönemine sahip değildir. Bunlara göre daha uzun geçen kuluçka süreleri vardır. Bir kaz ortalama otuz ile otuz dört gün süren kuluçka dönemi geçirir. Bu dönemin sonunda gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlayan kaz yavruları yumurtadan çıkar. Kuluçka dönemi yaz başında olur. Mayıs ile Haziran ayları arasında kuluçkaya yatarlar. Bu aylarda kuluçkasını sağlıklı bir şekilde tamamlayan kazlar yavrularına kavuşurlar.

“Kaz Kuluçkası Kaç Gündür?” üzerine bir yorum

Yorum yapın