Kaz Yavrusu Bakımı Nasıl Olmalıdır?

Kaz yavrusu bakımı nasıl olmalıdır? Kaz kolay bir biçimde yetişmektedir. Hastalıklara dayanıklı bir hayvandır. Besin ihtiyacını meradaki otlardan karşılar. Bu bakımdan ekonomiktir. Eti yenir. Yağı yemeklerde kullanılır, tüyleri de yastık yorgan yapımında kullanılmaktadır. Özellikle Kars ve Erzurum illerinde yaygın olarak yetiştirilmektedir.

Kaz Bakımı ve Beslenmesi

Bakım ve beslenmesi yavruluktan itibaren, büyüyünceye kadar bir takım hususlara dikkat etmek gerekmektedir. Kaz bakımında şunlara dikkat edilmelidir;

  • Öncelikle hava şartlarından kazları korumak için barınak, kümes yapılması gerekir.
  • Bu kümeslerin sık sık havalandırılması ve temizliğinin yapılması gerekir.
  • Asılı yemlik veya yer yemliği kullanılabilir.
  • Suluklar olmalıdır. Bu suluklar gagalarını ve kafalarını daldırabilecekleri genişlikte ve derinlikte olmalıdır.
  • İçecekleri suyun temiz olması sağlıkları açısından oldukça önemlidir.

Bunların dışında yumurtlama dönemlerinde folluklara yönlendirilmesi daha faydalı dır. Folluk olmadığı durumlarda kazlar, yumurtalarını otların içlerine bırakırlar.

Civcivler

Temiz ve rutubetsiz bir mekânda tutulması gerekir. Kaz civcivlerinin ısı ihtiyacı, tavuk civcivlerine göre daha azdır. İki haftalık olunca kaz civcivlerini ılık havalarda dışarıya çıkarmak mümkündür. Kaz yavruları yağmurlu havalarda üşümektedir bu tür havalarda tedbirli olunmalıdır. Barınakları kuru olmalıdır. Üşüdükleri zaman hayvanlarda kümeleşme görülür ve bunun sonucunda boğulma yaşanabilmektedir. Ayrıca civcivlerin tüyleninceye kadar ıslak şartlara uyum sağlayamadıkları için, 2 haftalık yaşa kadar yüzmemeleri gerekir. Biraz büyüdüklerinde ise, otlatılmalıdır.kaz yavrusu bakimi nasil olmalidir

Palazlar

Kaz palazları için kümesler kesinlikle temiz olmalıdır. Barınak olarak kullanılan mekânın tavanı, duvarları ve tabanı iyice temizlenmelidir. Ayrıca dezenfekte edilmelidir. Palazların büyümesi hesaba katılarak onlara, barınak içerisinde yeterli alan sağlanması gerekir. İyi havalarda, palazlar 4-6 haftalık olduğu zaman meraya çıkarılmalıdır.

Palazlar yağmurdan ıslanmamalarına dikkat edilmelidir. Kümeste altlarının her zaman kuru olması gerekmektedir. Palazlar 30 günlük oluncaya kadar 40 tanesi bir arada, bölmelere konulabilir. Yemler lapa halinde veya pelet olarak verilmelidir. Bu şekilde verilirse yemler ziyan olmaz.

Genç Kazlar

Bu dönemde besi süresi oldukça kısadır. Yaklaşık olarak 14 hafta gibi bir süreyi kapsamaktadır. Bu 14 hafta içinde kazlar 6 kg ağırlığa ulaşabilmektedir. Meralarda otlamaları iyice şişmanlamalarına olanak sağlamaktadır.

Damızlık Kazlar

Kazların yumurta verimi Ocak-Şubat aylarında başlamaktadır. Bu süreç Haziran ve Temmuz aylarına kadar sürmektedir. Bu periyot ırklara göre değişiklik gösterebilmektedir. Hemen hemen 130 günlük bir süredir. Daha erken yumurta üretimini sağlamak için, yumurta sezonundan önce kazların barınakları 14 ile 16 saat aydınlatılabilir. Zeminlerinin kuru olması çiftleşmeleri açısından önemlidir.

“Kaz Yavrusu Bakımı Nasıl Olmalıdır?” üzerine bir yorum

Yorum yapın