Kümeste Tavuk Yumurtası Zararlı Bakterilerden Nasıl Korunmalıdır?

Tavuk yetiştiriciliğinde ve bireysel kullanım amaçlı yapılan kümeslerde verimin düzenli olması ve üretimden kar edebilmek için hastalıklar oluşmadan önce mücadele etmek önemlidir. Bu açıdan bakıldığında kümeste tavuk yumurtası zararlı bakterilerden nasıl korunmalıdır? Sorusu önem kazanmaktadır. Tavuk sürüsünün sağlığını korumak için gerekli önemlere dikkat edilmesi gerekmektedir. Kümeste tavuk yumurtalarını korumak için iki önemli yöntem mevcuttur. Bunlardan birincisi hastalık etkenlerinin kümes içine girmesini engellemektir. İkincisi ise oluşan hastalıkların yayılmasını engellemektir.

Yumurtaların Bulaşmasının Engellenmesi İçin Yapılması Gerekenler

Yumurtalara zararlı bakterilerin bulaşma nedenlerinin en başında follukların temizlik durumu gelmektedir. Bunu engellemek için; folluklarda saman kullanılmamalıdır. Onun yerine talaş kullanılmalıdır ve haftada bir kez değiştirilmelidir. Tavukları mutlaka kılavuz yumurta eşliğinde folluklara yumurtlaması sağlanmalıdır. Yere yumurtlaması halinde bu yumurtalar iyice dezenfekte edilerek folluktaki yumurtalardan ayrı tutulmalıdır. Çünkü kümes içinde yerlerde bakteri miktarı fazla olacaktır. Kırık, çatlak yumurtalar derhal ortamdan uzaklaştırılmalıdır.

Yumurtalar günlük olarak toplanmalıdır. Bir sonraki güne yumurta bırakılmamalıdır. Toplanan yumurtalar kümeste bekletilmeden hemen çıkarılmalıdır.

Kümes atıkları, çevreye yayılmadan güvenli olarak uzaklaştırılmalıdır.

Kümes kurulurken kümesin yeri iyi seçilmelidir. Kümesler yollardan uzak, diğer hayvancılık faaliyetlerinden uzak yerlere kurulmalıdır. Kümesler tavukların bütün ihtiyaçlarını iyi karşılayabilecek şekilde dizayn edilmelidir. Mutlaka dışarısı çevrili olmalıdır.

Kümeslere herkesin girmesi engellenmelidir. Kümeste çalışanların temizlik ve dezenfikyon kurallarına uyması gerekmektedir. Kümes içine temiz olmayan hiçbir ekipman sokulmamalıdır. Aksi takdirde taşınan bir hastalık hem yumurtaların hem de tavukların sağlığına olumsuz etki edebilir. Kümese yeni alınan yavruların mikoplazma, avian influenza ve newcastle hastalıklarına karşı araştırılmış olması gereklidir.

Kümesler sinek, böcek ve fare gibi kemirgen zararlıların giremeyeceği şekilde inşa edilmelidir.kumeste tavuk yumurtasi zararli bakterilerden nasil korunmalidir

Tavukların Aşılanması

Tavuklarda aşılama yöntemleri zamanında ve uygun yöntemlerle yapılmalıdır. Aşılama teknikleri; içme suyu ile aşılama, göz ve burun damlası, gaga daldırma yöntemi ile, spreyleme yöntemi, enjeksiyon ve kanat zarına batırma yöntemleridir. Zamanında uygulama yapılarak marek, newcastle, gumboro, enfeksiyoz bronşitis, çiçek ve EDS hastalıklarına karşı korunma sağlanmış olur.

Yumurtalarda Kullanılabilecek Dezenfektanlar

Klorlu bileşikler, quats ve formaldehit yumurta dezenfeksiyon işlemlerinde kullanılabilmektedir. Bu maddeler bakteri, mantar ve virüslere karşı etkilidir.

Yorum yapın