Sığırlarda Suni Tohumlama

Sığırlarda suni tohumlama, şüphesiz ülkemiz ve milletimiz için bir kalkınma yolu ve çağdaş bir faaliyettir. Sığırlarda suni tohumlama Suni üreme işi deneyimli veteriner hekim tarafından sorunsuz bir şekilde yapılmalıdır.

Hemen hemen tüm bölgelerde Devlet, hayvanlarımızın ıslahı için bir veteriner hekim atadı. Fakir çiftçi ve kitleler, hayvancılıkla ilgili tüm çözümlerini onlardan alabilirler.

Ayrıca Bangladeş Gençlik Geliştirme Müdürlüğü tarafından işletilen gençlik eğitim merkezleri de hayvancılık ve hastalıkları veya tedavisi konusunda eğitim vermektedir. Devlet suni tohumlamada önemli bir role sahiptir.

Sağlıklı ineklerde kullanılmak üzere geliştirilen suni tohumlama yöntemlerinde kullanılan boğa sperması ve yılda 200.000’den fazla buzağı üretimi. Bu sektörde Bangladeş Ziraat Üniversitesi yüzde yüz başarı elde etmiştir.

Teknoloji rasgele ülkenin her yerinde kullanılırsa o zaman süt endüstrisi kısa sürede istediğimiz yere ulaşabilecektir.

Genel olarak boğalardan belirli sayıda yöntemle toplanan tohumlukların ineğe konulmasına suni tohumlama denir. Bir boğadan toplanan tohum 60 ila 80 ineğin üremesi için kullanılabilir.

Ancak suni tohumlamada 5000 ila 10000 ineğe kadar kullanılabilir. Bir boğa yaklaşık 700 ila 900 buzağı doğumunda yer alabilir.

Yapay üreme yoluyla bulaşıcı sığır hastalıkları önlenebilir ve inekler boğa tarafından vurulmaz. Tohum toplama, depolama, taşıma veya bilgisizlikten dolayı ineğin doğurganlığı zarar görebilir.

Suni tohumlama verimli bir şekilde yönetilmezse, daha kötüsünün olasılığı iyiden daha fazla olacaktır. İlgili bireysel gerekli eğitim eksikliği, dikkatsizlik, kötü diksiyon bundan sorumludur.

Günümüzde köylerde boğa yetiştirilemediği için suni tohumlama şarttır.

Suni tohumlamanın bazı iyi ve kötü yönleri vardır. Suni tohumlamanın gebelik oranı doğal yöntemlere göre düşük olduğu gibi maliyeti de yüksektir. Enfekte bir boğanın tohumu kullanılırsa daha sonra sorun çıkarır.

Sığırlarda Suni Tohumlama
Sığırlarda Suni Tohumlama

Etkisi gelecek nesle düşer. Ayrıca birçok inek birden fazla çiftleşmek ister. Yapılan bir deneyde bir ineğin hamile kalması için ortalama 13 kez gerektiği görülmüştür.

Kimyasallar, toz, yüksek sıcaklık tohuma kolayca zarar verebilir. Kimyasallarla karıştırılmış bir tencereye konulduğunda zarar görebilir. Çoğu durumda, tohum sıvısı veya üreme organı dışarıdan konduğunda inek hamile kalamaz. Tohumlar emisyondan önce veya sonra konursa döllenmeyi azaltır.

Bu nedenle ikinci tohumlar, ilk tohumlar atıldıktan 6 saat sonra atılmalıdır. Tohum koyma sırasında inek bakteriden etkilenirse inek farklı türde problemlerle karşı karşıya kalır.

Örneğin bruselloz, viriosis, trichinosis ve çeşitli kalıtsal hastalıklarla karşı karşıyadır. Bu nedenle, herhangi bir sorun ortaya çıkarsa, veteriner hekimin tavsiyesi alınmalıdır.

Hayvancılığın gelişmesine yardımcı olacak eğitimde devletin önemli rolü vardır. İneğin gebe olup olmadığı, sıcak olup olmadığının belirlenmesi, verimli boğa seçimi, ineklerin gebe kalma yeteneğinin belirlenmesi, gebe kalma oranının artması, süt üretiminin artması, veteriner hekim ile düzenli bakım yapılması ve deneyimli bir hekim tarafından tedavi edilmesi.

Sonuçta suni tohumlama işleminde başarılı olmak için uygun özen gösterilmelidir.

Yorum yapın