Tavuk Irkları Hakkında Detaylı Açıklama

Süs Tavuğu ve Yumurta Tavuğu Irkları

 

TAVUKLARIN SINIFLANDIRILMASI
Bir tür içinde, ortak özelliklere sahip olan ve bu özelliklerini kalıtım yolu ile yavrularına geçiren hayvan gruplarına ırk denir.
Aynı ırk içinde bulunan farklı gruplara varyete denir. Örneğin Plymouth Rock ırkının beyaz, benekli, çilli ve açık kahverengi varyeteleri vardır. Tavukları; ırkların, soy, hat ve ailelerin sınıflandırılması şeklinde gruplandırabiliriz.


1. Tavuk ırklarının gelişim durumlarına göre sınıflandırılması


Lokal ya da yerli tavuk ırkları: Denizli, Gerze, Hacıkadın, Sultan
Kültür ırkı tavuklar: Leghorn, Plymounth Rock, New Hampshire.


2. Tavuk ırklarının ilk çıktıkları bölgeye göre sınıflandırılması


Asya tavuk ırkları: Brahma, Cochin, Langshan.
Akdeniz ırkları: Leghorn, Minorca, Endülüs
İngiliz ırkları: Cornish, Orpington, Sussex
Amerikan ırkları: New Hampshire, Rhode Island Red, Plymouth Rock


3. Tavuk ırklarının beden ağırlıklarına göre sınıflandırılması


Hafif ırklar: Leghorn, Minorca, Ancona, İtalya
Orta ağır ırklar: New Hampshire, Rodayland
Ağır ırklar: Brahma, Cornish, Orpington, Faverol, Plimot, Viyandot


4. Tavuk ırklarının verim özelliklerine göre sınıflandırılması

Yumurtacı ırklar: Ancona, Leghorn, Minorca
Kombine verimli ırklar: Australorp, New Hampshire, Plymouth Rock
Etçi ırklar: Brahma, Cochin, Cornish, Dorking, Langshan
Lokal ırklar ve Bantamlar: Denizli, Chabos, Yokohama


5. Ticari üretim amaçlı soy ve hatların sınıflandırılması


Beyaz yumurta üretenler
Kahverengi yumurta üretenler
Etçi guruplar


6. Sağlık koruma, araştırma ve kontrol amacı ile üretilmiş soy ve hatların sınıflandırılması


SPF sürüleri
Bazı hastalıklara dirençli ya da hassas gruplar
Mutasyon grupları
Kimi özellikler için homozigot hatlar.

ANCONA
Çıkağı: İtalya’nın Ancona isimli kentinden köken alır. Bir Akdeniz ırkıdır.
Varyeteleri: Balta ibikli (r,p), gül ibikli (R), siyah (E, mo) ve kırmızı (eb, Co, Mh, s) varyeteleri bilinmektedir.
Genel özellikleri: Beden şekli ve büyüklüğü, Leghorn’a benzer. Canlı mizaçlıdır. Gurk olma yetenekleri zayıftır. Ergin çağlarda erkekler 2,5,dişiler 2,0 kg kadar canlı ağırlığa ulaşırlar.

LEGHORN
Çıkağı: İtalya’nın Livorna isimli kentinden köken alan bir Akdeniz ırkıdır.
Varyeteleri: Balta ibikli (p,r) olanların beyaz (E,I), siyah (E), devetüyü (ey, Co, cb, s), balta ibikli beyaz Leghorn en yaygın olarak üretilen varyetedir.
Genel özellikleri:
Küçük yapılı, canlı mizaca sahip tavuklarıdır. Beden büyüklüklerine oranla ibik ve sakalları büyüktür. Beden dikdörtgen şeklindedir. Sırt uzun, karın gelişmiştir Gurk olma yetenekleri çok zayıftır. İyi bir yumurtacı ırktır. Ergin çağda erkekler 2,5, dişiler 2 kg kadar canlı ağırlığa ulaşırlar. Yumurta ağırlığı ortalama 55–60 gr kadardır. Gözler kızıl doru (Unk), kulak lobları beyazdır (MF).

MAVİ ENDÜLÜS
Çıkağı: İspanya’dan köken alan bir Akdeniz ırkıdır.
Varyeteleri: Değişik varyeteleri yoktur.
Genel özellikleri: Küçük yapılı, canlı mizaçlı bir tavuk ırkıdır. Değişik tonlarda görülen mavi (E, BI), tüyleri ile tanınır. Ergin çağda erkekler 3,0, dişiler 2,5 kg kadar canlı ağırlığa ulaşırlar. Balta ibikli (p, r), beyaz (w) derili, incik ve ayakları örten deri ve pullar mavi (id) renklidir. Gözler kızıl doru (Unk), kulak lobları beyaz (MF)’dır.

MİNORKA
Çıkağı: İspanya’dan köken alan bir Akdeniz ırkıdır.
Varyeteleri: Balta (p, r) ve gül (R) ibikli olmak üzere siyah (E); beyaz (E, I) ve devetüyü (ey, Co, cb, s) renkli varyeteleri vardır.

ETÇİ VE YUMURTACI (KOMBİNE VERİMLİ ) IRKLAR

AUSTRALORP
Çıkağı: Avustralya’da geliştirilmiş bir tavuk ırkıdır. Orpington ırkının siyah varyetesinden köken alır.
Varyeteleri: Siyah (E), beyaz (c), golden (eWh, Co, s) ve beyaz dantelli (eWh, Co, c, Lg, MI) olmak üzere dört varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Canlı mizaçlıdır. Orpington ırkı tavuklardan daha küçük yapılıdırlar. Etçi-yumurtacı tavuklardandır. Ergin çağlarda erkekler 3,5, dişiler 3,0 kg kadardır. Gözler kahverengi (MF), deri beyaz (w), incik ve ayak derisi ve pulları mavimsi gri (id), kulak lobları kırmızı (MF)’dır. Balta ibiklilik ırk için özeldir (p, r).

NEW HAMPSHIRE
Çıkağı: Amerika’da geliştirilmiş bir tavuk ırkıdır.
Varyeteleri: Değişik varyeteleri yoktur.
Genel özellikleri: Balta ibikli (p, r)ve koyu kestane kırmızısı Columbian (eWh, s, Co) renkli tüylüdür. Uzun süre güneş ışığının etkisinde kalırsa tüylerinin rengi solar. Derin ve geniş vücutludur. Etçi-yumurtacı tavuklar sınıfındandır. Ergin çağlarda erkeklerde 3,5, dişilerde 3,0 kg kadardır. Gözler; kızıl doru (Unk), kulak lobları kırmızı (MF), deri sarı (W), incik ve ayak derisi ve pulları sarı (Id), yumurta kabuğu kahverengidir (MF).

PLYMOUTH ROCK
Çıkağı: Amerika’da geliştirilmiş bir ırktır.
Varyeteleri: Çubuklu (E, B, S); mavi (E, BI); devetüyü (eWh, Co, s, cb); Columbian (eb, Co, S); alaca (E, pi, S); çilli (eb, Pg, e+); gümüş çizgiler (eb, Pg, S); beyaz (c); gümüşi (eWh, S); cinsiyete bağlı cüce beyaz (c, dw) olmak üzere on varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Uzun, geniş, derin vücutludur. Geniş ve düz sırt yapısı ırka özeldir. Balta (p, r) veya gül (R) ibiklidir. Etçi-yumurtacı tavuklardandır. Sakin mizaçlıdır. Ergin çağda erkekler 4,5, dişiler 3,5 kg kadardır. Deri rengi sarı (W), gözler kızıl doru (Unk), incik ve ayak derisi ile pullar sarı (Id), kulak lobları kırmızı (MF) ve yumurta kabuğu kahverengidir (MF)

RHODE ISLAND RED
Çıkağı: Amerika’da geliştirilmiş bir ırktır.
Varyeteleri: Balta ibikli (p, r) ve gül ibikli (R) olmak üzere iki varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Vücudu uzun, derin, dikdörtgen şeklindedir. Kırmızı Malaya Game ile Kırmızı Shanghai melezlerine, Kahverengi Leghorn, Cornish, Wyandotte ve Brahma kanları katılarak elde edilmiştir. Vücut tüyleri koyu kırmızı, siyah kuyruklu, Columbian (ey, Co, Mh, s)’dır. Yumurtacı-etçi tavuklardandır. Uzun süre güneş ışığının etkisinde kalırsa tüylerinin rengi solar. Yumurta kabuğu kahverengi (MF), derisi sarı (W), incik ve ayak derisi ve pulları sarı (ID), gözleri kızıl doru (Unk), kulak lobları kırmızıdır (MF). Ergin çağlarda erkekler 3,5, dişiler 3.0 kg kadardır. Sağlam kondisyonludur.

WYANDOTTE
Çıkağı: Amerika’da geliştirilmiş bir tavuk ırkıdır.
Varyeteleri: Beyaz (c); devetüyü (eWh, Co–3, Di, cb, s+), gümişi dantelli (eb, Co, Lg, MI, S), altın dantelli (eb, Co, Lg, MI, s+), mavi (E, BI), gümüş çizgili (eb, Pg, S), çilli (eb, Pg, s), Columbian (eb, Co, S) ve siyah (E) olmak üzere dokuz varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Yuvarlak, hafif eğimli bir vücudu, geniş bir sırtı vardır. Sağlam kondisyonludur. Etçi-yumurtacı tavuklardandır Hepsi gül ibiklidir (R). Erişkin ağırlık erkekte 3,5, dişide 3,0 kg kadardır. Yumurta kabuğu kahverengi (MF), deri sarı (W), incik ayak derisi ve pulları sarı (Id), gözleri kızıl doru (Unk) ve kulak lobları kırmızıdır (MF).

BRAHMA
Çıkağı: Anavatanı Çin olmakla beraber 1850–1890 yılları arasında Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiştir.
Varyeteleri: Açık renkli (eb, Co, I, S) koyu renkli (eb, Pg, s+), devetüyü (eb, Co, s+) ve beyaz (eb, I) olmak üzere dört varyetesi vardır.
Genel özellikleri: İri yapılı, güzel görünümlü tavuklardır. Bedenlerini kaplayan tüyler karışık renklidir. İncik ve ayakları da teleklerle kaplıdır (MF). Dişilerde gurk olma oranı yüksektir. Cinsel olgunluğa geç ulaşırlar. Bezelye ibikli (P) olup, ibik ve sakalları küçüktür. Yumurtaları iri, yumurta kabuğu kahverengidir (MF). Ergin çağlarda erkekler 5,0–5,5, dişiler 4,0–4,5 kg kadardır. Deri rengi sarı (W), incik ve ayak derisi ve pulları sarı (Id), gözleri kızıl doru (Unk) ve kulak lobları kırmızıdır (MF).

COCHIN
Çıkağı: Anavatanı Çin olmakla beraber, Amerika Birleşik Devletlerinde geliştirilmiş ve bundan dünyanın birçok yerine dağıtılmıştır.
Varyeteleri: Beyaz (c), siyah (E), devetüyü (eb, Co, s+), çizgili (eb, Pg, s+) olmak üzere en yaygın dört varyetesi bilinmektedir.
Genel özellikleri: İri yapılı, bedeni yumuşak, kabarık tüylerle kaplı bir tavuk ırkıdır. İncik ve ayakları da teleklerle kaplıdır (MF). Sürüde gurk olma oranı yüksektir. Balta ibiklidirler (p, r).Yumurta kabuğu kahverengi (Mf), beden derisi sarı (W), İncik ve ayak derisi ve pulları sarı (Id), Gözleri kızıl doru (Unk) ve kulak lobları kırmızıdır (MF).

CORNISH
Çıkağı: İngiltere’de geliştirilmiş bir tavuk ırkıdır.
Varyeteleri: Beyaz (E, c), devetüyü (eWh, Co, s+), kızıl mahogani (ey, Lg, Pg, MI, Mh, s+), beyaz dantelli kırmızı (ey, Co, Lg, Mh, MI) ve karışık renkli olmak üzere beş varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Kaslı, geniş bir vücudu vardır. Bacakları geniş bir alana yerleşmiştir. Irka vahşi bir görüntü veren güçlü ve hafif eğimli bir gagası vardır. Kısa tüylüdür.
Hareketli ve saldırgan özellik gösterir. Civcivler birbirini gagalamaya yatkındır. Sürüde gurk olma oranı yüksektir. Dölleme güçleri (fertilite) zayıftır. Bezelye ibiklidir (p). Çok iyi bir etçi ırktır. Karkasta beyaz et miktarı fazladır. Erişkin canlı ağırlığı erkekte 4,5–5,0, dişide 3,5 kg kadardır. Beden derisi sarı (W), incik ve ayak derisi ve pulları sarı (Id), kulak lobları kırmızı (MF), gözleri gri mavi (Unk) ve yumurtaları kahverengidir (MF).

DORKING
Çıkağı: İtalya’dan köken almış fakat İngiltere’de geliştirilmiş bir tavuk ırkıdır.
Varyeteleri: Çubuklu (E, B, S), esmer (e+, MI, S), kırmızı (eb, Co, Mh, s+), gümüş gri (e+, S) ve siyah göğüslü kırmızı (e+, s+) olmak üzere beş varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Kısa bacaklı, dikdörtgen vücutludur. Genellikle balta ibikli olmakla beraber gül ibikli olanları da vardır. İbik büyüktür. Ayaklarında beşer parmak bulunur. Etçi bir ırktır, erişkin canlı erkekte 3,5–4,0, dişide 2,5–3,0 kg kadardır. Deri beyaz (w), İncik, ayak deri ve pulları beyaz (Id9), Gözleri kırmızı (Unk), Kulak lobları kırmızı (MF), Yumurta kabuğu rengi beyazdır (MF).

LANGSHAN
Çıkağı: Çin’de geliştirilmiş bir Asya ırkıdır.
Varyeteleri: Beyaz (c) ve siyah (E) varyeteleri vardır.
Genel özellikleri: Uzun bacaklı, uzun boyunludur. Vücudu dardır. Kuyruk bedene dik olarak bağlanmıştır. Ayak ve bacakları üzerinde telekler vardır (MF). Siyah tüyleri ışık altında yeşilimsi parıltılar gösterir. Gurk olma oranı oldukça yüksektir. Etçi bir ırktır. Ergin çağda erkekler 4,5, dişiler 3,5 kg kadardır. Deri rengi beyaz (w), incik ve ayak derisi ve pulları mavimsi siyah (id), Gözler kahverengi (br), Kulak lobları kırmızı (MF), Yumurta kabuğu kahverengidir (MF).

ORPINGTON
Çıkağı: İngiltere’de geliştirilmiş bir ırktır.
Varyeteleri: Beyaz (c), siyah (E), mavi (E, BI) ve devetüyü (eWh, Co, cb, s) olmak üzere dört varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Ağır, bol ve gevşek tüylü, iri görünümlü etçi bir ırktır. Uysal mizaçlıdır. Gözler kahverengi (br), kulak lobları kırmızı (MF), Yumurta kabuğu kahverengidir (MF). Tüm varyeteler balta ibiklidir (p, r). Ergin çağda canlı ağırlık erkekte 4,5, dişide 3,5 kg kadardır. Deri beyaz (w), Ayakta bulunan pullar ile incik ve ayak derisinin rengi, telekleri beyaz ve devetüyü renkli varyetelerde beyaz (Id), Siyah varyetede ayakaltları beyaz, üstler siyah (id), Mavi telekli varyetede ise mavi (id) renklidir.

SUSSEX
Çıkağı: İngiltere’nin yerli bir ırkıdır.
Varyeteleri: Açık renk (eb, Co, S), kırmızı (ey, Co, Mh, s) ve benekli (ey, Co, Mh, mo, s) olmak üzere üç varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Dörtgen vücutludur. Canlı mizaçlı ve saldırgandır. Gurk olma oranı yüksektir. Etçi tavuk ırklarındandır. Erişkin erkekler 4,0, dişiler 3,0 kg kadardır. İncik ve ayak derisi ile pulları beyaz (Id), Deri beyaz (W), gözler kızıl doru (Unk), Kulak lobları kırmızı (MF), Yumurta kabuğu kahverengidir (MF), Balta ibiklidir (p, r).

LOKAL IRKLAR VE BANTAMLAR

DENİZLİ
Çıkağı: Denizli ve Muğla yöresine ait lokal bir ırktır.
Varyeteleri: Balta ibikli (p, r), gül ibikli (R) varyeteleri vardır. Tavuklarda beden ergin çağda siyah teleklerle kaplıdır. Horozlar, açık ve koyu çilli, pekmez kefi, şarabi, çok renkli veya düz siyah (ER) olabilir.
Genel özellikleri: Bacakları yüksek, vücudu iridir. Horozlar kuyruklarını dik tutar. Hem dişi hem de erkeklerin gözlerinin etrafında siyah bir halka bulunur. Sürüde geç ve erken tüylenme genleri (K, k) vardır. Bu ırk, özellikle horozlarının güzel (davudi) sesi ve çok uzun ötüşü ile ünlüdür. Bu sebeple pek çok kişi zevk için yetiştirmektedir. İncik ve ayak derisi ve pulları açık veya çok koyu gri (ER), Vücut derisi beyaz (w), Kulak lobları beyaz (MF), Yumurta kabuğu beyaz (MF) renklidir.

GERZE
Çıkağı: Sinop’un Gerze bölgesine ait lokal bir ırktır.
Varyeteleri: Değişik varyeteleri yoktur.
Genel özellikleri: Düz siyah renklidir (E). İbikleri çatallı ve boynuz gibidir (D). Gagası, incik, ayak deri ve pulları siyah (id), Beden derisi beyaz (w), Kulak lobları beyaz (MF), Yumurta kabuğu rengi beyazdır (MF).

HACI KADIN
Çıkağı: Orta Anadolu’ya ait bir lokal ırktır.
Varyeteleri: Değişik varyeteleri yoktur.
Genel özellikleri: Siyah renklidir (E). Küçük bir vücudu vardır. Balta ibiklidir (p, r).

SULTAN
Çıkağı: İstanbul’dan köken alan bir ırktır. 1854’te İngiltere’ye götürülmüş, 1874’te ise Amerikan standartlarına girmiştir.
Varyeteleri: Beyaz (c) ve karışık renkli olmak üzere 2 varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Uzun, düz bir sırtı vardır. Kuyruk büyüktür ve dik tutulur. Düşük tutulan büyük kantları vardır. Derin göğüslüdür. Vücut kare şeklinde olup, bacaklar ayrık duruşludur. İncik kısa, baş orta iriliktedir. Gaga kısa, burun delikleri büyüktür. Başında kocaman bir tepelik (Gr) olup yüzü de tüylerle kaplıdır (Mb). Sakal ve kulak lobları küçük, yuvarlak olup, kulak lobları da tüylerle örtülüdür. İbik çok küçük ve V şeklindedir (D). Ayakları beş parmaklıdır. Ayak ve bacakları da tüylerle kaplıdır (MF). Orta irilikte yumurtalar yumurtlayan bir ırktır. Yalnızca farklı görüntüsü nedeniyle yetiştirilmektedir. Deri beyaz (w),incik ve ayak derisi ile pulları arduvaz mavisi (id), Kulak lobları kırmızı (MF), Gözler kızıl doru (Unk), Yumurta kabuk rengi beyazdır (MF).

ARAUCANA
Çıkağı: Güney Amerika’nın lokal ırklarından geliştirilmiştir.
Varyeteleri: Siyah (E), siyah göğüslü kırmızı (e+, e+), siyah göğüslü gümişi (e+, S), beyaz (E, c), açık kahverengi (e+, s+) ve karışık renkli olmak üzere altı varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Orta irilikteki ırklardandır. Bazı varyetelerinde kulak perçemi (Et), Bazılarında ise buruşukluk (Rp) vardır. Yumurta kabuğunun rengi turkuvaz mavisidir (O). İbikler bezelye ibik (P) tipindedir. Deri sarı (W), İncikler siyah veya söğüt rengi (id), Gözler kahverengi (br), Kulak lobları kırmızıdır (MF).

YOKOHOMA
Çıkağı: Japonya’ya ait bir lokal tavuk ırkıdır.
Varyeteleri: Gümişi (e+, S); beyaz (E, C); siyahî kırmızı (e+, s+) ve karışık renkli olmak üzere dört varyetesi vardır.
Genel özellikleri: Kuyruk tüyleri ve orak teleklerin uzunluğu ile ünlüdür. Özellikle kuyruk tüyleri yaşla beraber uzar (Gt, mt). Zevk için yetiştirilir. Deri rengi sarı (W), İbik tipi bezelye (P) veya nohut şeklinde, Gözler kızıl doru (Unk), İncikler söğüt rengi (id), Kulakları lobları kırmızı (MF), Yumurtası kahverengi (MF) kabukludur.

BANTAMLAR
Bantamlar minyatür tavuklardır. Hemen hemen tüm ırk ve varyetelerin bantamları vardır. Bunlar, ilgili ırk veya varyetenin tüm özelliklerini aynen gösterirler. Verim güçleri düşük değildir. Yalnızca küçük yapılıdır. Süs için yetiştirilirler. Bazı bantamların ise normal boyutlu olan ırk veya varyeteleri yoktur. Örneğin American Game Bantam, Booted Bantam, Dutch Bantam gibi. Bantamlık cinsiyete bağlı bir kalıtım yolu izler. Normal beden iriliğini belirleyen (Dw) geni ve bu genin multiple allelleri (dw, dwm, dwB) özelliği belirler.

ÖNEMLİ TAVUK SOY HAT VE AİLELERİ
ETÇİ GRUPLAR
Beyaz Cornish, Sussex, Plymouth Rock, New Hampshire ve Brahma gibi ırklar içerisinden üretilen çeşitli aile, soy ve hatlardır.

TİCARİ ÜRETİM AMAÇLI GRUPLAR
Beyaz Yumurta Üretenler: Beyaz Leghorn ırkı içerisinden üretilmiş çeşitli soy, aile ve hatlar bu grup içerisindedir.
Kahverengi Yumurta Üretenler: New Hampshire, Australorp ve benzeri ırklar içerisinden üretilmiş aile, soy ya da hatlardır.

SAĞLIKLI KORUMA, ARAŞTIRMA VE KONTROL
AMACI İLE ÜRETİLMİŞ GRUPLAR
SPF Sürüleri: Bu tavuklar, özel hastalık etkenlerinden arî (Specific Pathogen Free) yumurta üretmek amacı ile özel şartlar altında yetiştirilirler. Yumurtalar aşı ve çeşitli biyolojik maddelerin üretiminde kullanılmaktadır.

BAZI HASTALIKLARA KARŞI DİRENÇLİ YA DA HASSAS GRUPLAR
Bazı hastalıklara karşı dirençli ya da dirençsiz olan aile, soy ya da hatlar üretilmiştir.
Cornel K-Resistant Strain: Kapalı yetiştirilen bir Beyaz Leghorn sürüsüdür. Pedigrili olarak 34 yıl üretilmiştir. Avian Leukosis Complex hastalığına karşı dirençlidir.
Houghton Rhode Island Red: Bir kaybaktan alınan civcivlerin 1961 yılından itibaren kapalı yetiştirilmesi ile üretilmiş bir sürüdür. Marek hastalığına karşı hassas, Lymphoid Leukosis hastalığına karşı ise dirençlidir.
Houghton Light Sussex: Kapalı olarak 1951’den beri yetiştirilen bir sürüdür. Eimeria türlerine karşı dirençsizidir.
Cornel S-Susceptible Strain (Ottowa): Pedigrili yetiştirilmiş bir Beyaz Leghorn sürüsüdür. Marek hastalığına karşı dirençsizdir.

MUTASYON GRUPLARI
Bu gruplar üretim sırasında ortaya çıkan mutant tiplerin çoğaltılmaları ile elde edilmiştir.
Kahverengi Leghorn e+, e+: E lokusundaki ressesif ve dominant genlerin test edilmesi amacı ile kullanılır.
Dominant Beyaz ewh, ewh: Beyaz Plymouth Rock x Kahverengi Leghorn melezlemesi sırasında ortaya çıkmış bir soydur.
Cüce Leghorn: Cüce bir Leghorn soyudur.

KİMİ ÖZELLİKLER İÇİN HOMOZİGOT HATLAR
Kapalı yetiştirme, sıkı akrabalık ve seleksiyon yardımı ile üretilmiş pek çok hat vardır.
Iowa Line 19 Leghorn: Akrabalık derecesi %90 olan bir sürüdür. Yaşama ve verim düşük olan bu sürü, kan gruplarını belirleyen birçok gen alleli bakımından homozigottur.
Davis Line UCD: Bir Beyaz Leghorn hattı olup, on jenerasyon öz kardeş birleştirmesi yapılarak elde edilmiştir. Söz konusu hat içinde akrabalık derecesi %89 olarak hesaplanmaktadır. Hayvanlar Major Histocompatility lokusunda Ea-B6 allelini, 7S Ig lokusunda ise Cs-1b allelini taşırlar.

 

Yorum yapın